29/12/2022 : Augmentation prix de la table d’hôte OzFair

Chers visiteurs et luncheurs d’OzFair,

La nature même de notre projet axé sur la mise en avant des valeurs issues du Commerce équitable rend notre équilibre financier fragile. A cela s’ajoutent les fortes augmentations liées à la crise énergétique et autres conséquences de l’invasion barbare de l’Ukraine

Nous n’avons pas d’autre choix que d’augmenter les prix de la table d’hôtes dès ce 27 février 2023. Nous le faisons en gardant les mêmes marges, ces augmentations nous permettront juste d’absorber les augmentations de prix des matières premières et des charges.
Nous nous engageons à maintenir une cuisine 100/100 BIO-équitable variée, home made et de qualité.

Votre adhésion à notre projet est vitale, merci de votre fidélité !
Capucine, Marie, Christine, Lidwine, Dominique, Lorenz, et Guérric


Beste bezoekers van OzFair,

De aard zelf van ons project, gebaseerd op de bevordering van de waarden van eerlijke handel, maakt onze financiële balans kwetsbaar. Daarbij komen nog de hoge stijgingen als gevolg van de energiecrisis.
We hebben geen andere keuze dan de prijzen van de table d’hôtes vanaf 27 februari 2023 te verhogen. We doen dit met behoud van dezelfde marges, deze verhogingen zullen ons enkel toelaten om de prijsstijgingen van grondstoffen en lasten op te vangen.
Wij zetten ons in om een gevarieerde, huisgemaakte, 100/100 biologische en fair trade keuken te behouden.

Uw steun voor ons project is heel belangrijk, bedankt voor uw vertrouwen
Capucine, Marie, Christine, Lidwine, Dominique, Lorenz, et Guérric