Wie zijn wij?

Begin 2007

De algemene context van bewustmaking betreffende ongelijkheden en milieubederf, en de noodzaak tot optreden, hebben een groep vrienden van verschillende parcours (Guérric, Claire, Benoît, Jean Benoît, Frédéric, Christine, Mireille, Sophie) bij elkaar aan tafel gezet om hun ideeën samen te brengen:

Langzamerhand wordt er een “andere†handel nagestreefd: een eerlijke en verantwoordelijke handel die op drie principes berust:

Eind 2007 ontstaat er een project dat verfijnd, geconfronteerd en verrijkt wordt door ontmoetingen met tal van initiatieven in Europa. Ozfair wordt geboren en wortelt in de werkelijkheid door zich in Sint-Gillis te vestigen, een dynamische gemeente die ernaar verlangt een soortgelijk project te ontvangen.

Het project

Durf te gaan voor een meer rechtvaardige wereld

OZFAIR stelt zich tot doel eerlijke handel en verantwoordelijke consumptie te promoten. OZFAIR is een gezellige ruimte waar het lekker is om te kopen, praten, lezen, beluisteren, flaneren, informeren, om gevarieerde kwaliteitsproducten te proeven, om de principes van eerlijke handel, solidariteitseconomie en respect voor het milieu te proeven.

Het scala van milieuvriendelijke producten - afkomstig uit eerlijke handel, maar ook uit de economie van nabijheid – doet de voornaamste noties van duurzame ontwikkeling goed uitkomen, met name het respect voor het mensenwerk samen met dat voor het milieu, zowel in de zuidelijke landen als hier.

Eveneens biedt OZFAIR de consumenten de directe toegang tot volledige informatie en een maximale en doorzichtige traceerbaarheid van de voorgestelde producten (oorsprongen, milieuvriendelijkheid, sociale en intrinsieke kwaliteiten van de producten; labels; verdeling van de verkoopprijzen…), alsook de mogelijkheid om de producent, de ambachtsman of de vereniging uit deze streek of elders tegemoet te gaan en beter te leren kennen door de macht van het internet, interviews, boeken, animaties…

Gezien de nadruk op keuze, kwaliteit van de producten en informatie heeft die ruimte het aanzetten tot meer verantwoordelijke en bedachtzamere consumptie als roeping, door de bezoekers aan te moedigen zich als consumenten agenten te voelen.

De coöperatie

De juridische structuur die voor dit project gekozen werd is niet toevallig die van een CVBA: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Die keuze wijst er immers op dat hoewel de vorm van de vennootschap commercieel is, ze volgens samenwerkingsprincipes functioneert, collectieve waarden promoot en een sociale dimensie heeft. In haar werking besteedt ze een bijzondere aandacht aan de kwaliteit van de zowel interne als externe menselijke en professionele relaties. Rond hun project wensen de coöperators/oprichters (Guérric, Sophie, Claire) een groot aantal mensen bijeen te brengen die gevoelig zijn voor die kwesties betreffende wereldverkeer, sociale rechtvaardigheid, duurzame ontwikkeling en burgerlijke betrokkenheid.

Voeg je bij ons!